Διεύθυνση

Καλαμπάκα, 42200 Μετέωρα
t: +30 24320 24991
Fax:+30 24320 24835
E-mail: hotel@famissieden.gr